Một số hình ảnh so sánh sách lậu và sách thật

Posted on 30/03/2007 bởi

11Phần hình được đánh dấu X là những bản sách lậu.

Rừng Nauy lậu mỏng hơn hẳn Rừng Nauy thật

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Rừng Nauy lậu không có tem chống hàng giả của Nhã Nam

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Bìa ba của Rừng Nauy lậu không in lại bìa của những ấn phẩm Rừng Nauy trên thế giới

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Nếu em không phải giấc mơ lậu khổ bé hơn và mỏng hơn sách thật

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Và cả Thiếu nữ đánh cờ vây cũng vậy

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Những lỗi chính tả dễ nhận ra trong một trang sách in lậu
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Advertisements
Thẻ:
Posted in: Uncategories