Browsing All Posts published on »Tháng Chín 3rd, 2007«

Chia sẻ tin vui với Nhã Nam

Tháng Chín 3, 2007 bởi

12

Chào các bạn! Một tin vui với Nhã Nam, chia sẻ cùng các bạn. Vừa qua, Nhã Nam vừa giành được hai giải thưởng của Hội Nhà Văn Hà Nội: giải dịch thuật văn học cho cuốn Biên niên ký chim vặn dây cót của dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng và giải tập thơ […]