Browsing All Posts published on »Tháng Mười Một 30th, 2007«

Người truyền ký ức

Tháng Mười Một 30, 2007 bởi

10

Sinh ra trong một thế giới trật tự, hoàn hảo và thuận tiện, không biết đến đau thương cũng như mất mát, Jonas chưa bao giờ nghĩ rằng còn có thể có cuộc sống nào tốt đẹp hơn. Cho tới buổi lễ tuổi 12 khi trở thành chính thức trưởng thành, thông qua nhiệm vụ […]