Tiếp tục giúp bạn nhận diện sách lậu

Posted on 19/02/2008 bởi

11Lại thêm tác phẩm Kiếp sau của Marc Levy bị làm lậu. Nhã Nam xin đưa ra đây một vài hình ảnh giúp các bạn có thể nhận diện được bản in lậu để tránh mua phải những cuốn sách sản xuất cẩu thả, chất lượng giấy kém. Nếu các bạn thấy ở đâu có bày bán những cuốn sách lậu như thế này, mong các bạn bỏ chút thời gian thông tin lại cho Nhã Nam.

PhotobucketPhotobucket Photobucket Photobucket

Thẻ:
Posted in: Uncategories