Browsing All Posts published on »Tháng Tư, 2011«

Totto-chan sắp được xuất bản

Tháng Tư 1, 2011 bởi

6

Totto-chan bên cửa sổ do công ty Văn hoá & Truyền thông Nhã Nam xuất bản đúng dịp 30 năm sau ngày ấn bản đầu tiên được phát hành tại Nhật Bản, và là ấn bản duy nhất có bản quyền tại Việt Nam. Đây đồng thời cũng là ấn bản đầu tiên được chuyển ngữ […]