Browsing All Posts published on »Tháng Bảy 9th, 2011«

Thiên Môn Công Tử. Lời dẫn

Tháng Bảy 9, 2011 bởi

1

Con người, không có nanh vuốt của loài lang sói; càng không có sức mạnh của giống hùm beo, nhưng lại có thể bắt sói, trói hùm, săn voi, dạy hổ; không có nguyên nhân nào khác, chỉ bởi có trí tuệ thôi vậy. (Thiên Môn Mật Điển – Lời tựa) Lời dẫn Trời cao […]

Anh sẽ đợi em trong hồi ức: Chương 3/Nhớ đến già hay chán tận cổ?

Tháng Bảy 9, 2011 bởi

3

Chương ba Tố Hinh dịch Trên đường đưa Tư Đồ về khách sạn, di động của Lâm Tĩnh đổ chuông mấy lần, anh đang tập trung lái xe nên chỉ liếc qua rồi mặc nó rung, chẳng hề định bắt máy. Trái lại Tư Đồ Quyết nghe mãi sốt ruột bèn nói: “Anh bắt máy […]