Browsing All Posts published on »Tháng Hai 2nd, 2013«

Bùi Giáng, hồn thơ bị vây khốn

Tháng Hai 2, 2013 bởi

0

Đối với đa số, Bùi Giáng là một nhà thơ điên. Không nhắc đến bọn tục, bọn tỉnh, bọn khôn suốt cả đời chẳng một giây nào thèm “thơ” đến tuyệt vọng, nói ngay những người quí ông – nhìn được ông như một thiên tài, thiên tài tự huỷ ghê gớm nhất của thi […]