Browsing All Posts published on »Tháng Hai 22nd, 2013«

Tin Tái bản: Bộ Bộ Kinh Tâm

Tháng Hai 22, 2013 bởi

1

Sau gần một năm ra mắt bạn đọc Việt Nam, tác phẩm ấn định tên tuổi của Đồng Hoa – Bộ Bộ Kinh Tâm sẽ được Nhã Nam tái bản trong thời gian tới. Lần ra mắt này, Bộ Bộ Kinh Tâm sẽ có một diện mạo hoàn toàn mới với mẫu thiết kế bìa […]