Browsing All posts tagged under »Kiếm Hiệp«

Người đọc sách: Thuật đen dày (exclusive)

Tháng Bảy 5, 2011 by

1

“Thuyết đen dày” – Vương Sóc, nhà văn đương đại Trung Quốc nổi tiếng đã nhắc đến một thuật ngữ như vậy về một trong những truyền thống đặc thù văn hóa Trung Hoa – truyền thống mưu thuật – cùng với việc ông cáo giác về cái mà ông gọi là “Truyền thống lừa […]