Browsing All posts tagged under »Trần Tiễn Cao Đăng«

Đọc “Nếu một đêm đông có người lữ khách” của Italo Calvino

Tháng Bảy 7, 2011 by

0

“Nếu một đêm đông có người lữ khách” là tác phẩm mới nhất của Italo Calvino được chuyển ngữ sang tiếng Việt, dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng chuyển ngữ tác phẩm này từ bản tiếng Anh (của William Weaver), và là tác phẩm thứ ba của Italo Calvino có văn bản bằng tiếng Việt, […]

Người đọc sách: Bất tận về cái chết (exclusive)

Tháng Bảy 4, 2011 by

0

Truyện cuối trong chuỗi truyện của tập này có tên “Cuộc sống của những người chết”, một truyện ngân vang như tiếng chuông chùa, một truyện không muốn kết thúc – như chính cái tên truyện, và như câu kết của nó: “rằng như thể Tim đang cố cứu cuộc đời Jimmy bằng một câu […]

Người đọc sách: Hư cấu nhân đôi

Tháng Bảy 4, 2011 by

0

Khía cạnh khác ở sự kiện một Người Đọc trở thành nhân vật trong tiểu thuyết Nếu một đêm đông có người lữ khách của Italo Calvino chính là nó đã biến ngay “cuốn tiểu thuyết” đó thành linh vật của tiểu thuyết: tựa như một cây-đèn-thần, một tấm-bản-đồ-kho-báu, một bản-danh-sách-bị-săn-lùng…, “cuốn tiểu thuyết” Nếu […]

Người đọc sách – Vào một thế giới như người ta vẫn viết (exclusive)

Tháng Bảy 4, 2011 by

1

  Siêu thực, hài hước và trí thức, Italo Calvino mở cánh cửa lạ thường cái thế giới như người ta vẫn viết nó, viết ra nó và nhất là đọc nó – thế giới của hư cấu, do hư cấu và vì hư cấu. “Thế giới”: trong đó các sự kiện và nhân vật […]